+48 506 037 024

domprojekt.mw@gmail.com

USŁUGI
GEODEZYJNE

Świadczymy usługi geodezyjne w szerokim zakresie różnych działów geodezji:

Geodezja podstawowa

 • Mapy do celów projektowych
 • Wytyczenia budynków i przyłączy
 • Inwentaryzacje powykonawcze
 • Podziały nieruchomości
 • Wznowienia granic

Geodezja inżynieryjno-przemysłowa

 • Geodezyjna obsługa dróg i mostów
 • Geodezyjna obsługa budynków i budowli inżynierskich
 • Pomiary osiadań, odkształceń i przemieszczeń

Geodezja specjalna

 • Geodezyjna obsługa szlaków kolejowych
 • Geodezyjna obsługa terenów zamkniętych (jednostki wojskowe)
 • Ortofotomapy
 • Modele 3D
 • Obliczenia objętości

Nie czekaj i umów się już teraz na wycenę usług geodezyjnych. Usługi świadczymy dla osób prywatnych, firm i instytucji. Posiadamy nowoczesny sprzęt oraz wieloletnie doświadczenie. W naszej firmie pracują wykwalifikowani inżynierowie, którzy niezwłocznie zrealizują powierzone przez Klienta zlecenie.

Zamów usługę

Chcesz wiedzieć więcej?

Geodezja to nauka o wykorzystaniu geometrii w praktyce. Najczęściej przeprowadzane pomiary dotyczą wyznaczania punktów na powierzchni ziemi. Geodezja dzieli się na dwie podkategorie – wyższą oraz niższą. Pierwsza z nich bada kształt planety na podstawie pomiarów stopnia, geodezja niższa natomiast bada kształt ziemi na mniejszych przestrzeniach i pomaga przy sporządzaniu dokładnych map. Tę dziedzinę nauki stosuje się również przy wykonywaniu pomiarów gruntów, grodzeniu, przetwarzaniu i prezentowaniu informacji o powierzchni ziemi i obiektach z nią związanych.

Zadania geodezji

 • Określanie wymiarów i kształtu Ziemi
 • Opisywanie przestrzennego rozmieszczenia obiektów sztucznych oraz naturalnych, rzeźby terenu
 • Przestrzenne zagospodarowanie kraju
 • Opisywanie występowania złóż naturalnych
 • Opis podziemnej infrastruktury takiej jak kanalizacja, telekomunikacja, rury gazowe
 • Rozpoznawanie gleb, określanie wartości rynkowej nieruchomości
 • Realizacja w terenie projektów budowli i ich kontrola
 • Scalenia i wymiana gruntów

Bez badania geodezyjnego i sporządzenia odpowiedniego projektu nie możemy zgodnie z prawem rozpocząć realizacji inwestycji. Decyzja o przekształceniu terenu musi być poprzedzona dokładną analizą. Z centymetrową dokładnością określa się realizację pod względem przestrzennym budynków pojedynczych oraz ich zespołów.

Podstawowym zadaniem geodezji jest określanie wymiarów, kształtu i wzajemnego położenia obiektów sztucznych i naturalnych. Ważne jest również wspieranie w umiejętnym przekształcaniu obiektów istniejących w nowe. Podstawowa różnica między geodezją i geometrią to sfery w których funkcjonują. W geodezji zawsze mamy do czynienia z fizycznym, realnym obiektem w świecie. Geometria natomiast istnieje głównie w sferze abstrakcji – może badać podmioty które w rzeczywistości nie istnieją. Wiąże się to z pewnymi konsekwencjami. Obiekty w świecie rzeczywistym mogą być zmierzone bardzo dokładnie, jednak zawsze trzeba będzie wziąć pod uwagę pewien procent błędu. Jest to na tyle poważny problem, że musi być często traktowany jako zmienna losowa. W geometrii ten problem nie występuje, ponieważ bada elementy idealne.

W najprostszym rozumowaniu geodeta to osoba zajmująca się dziedziną nauki zwaną geodezją – do jej zadań należy ustalanie wielkości, kształtu i wzajemnego położenia różnego rodzaju obiektów. Osoby o wykształceniu geodezyjnym znajdują zatrudnienie w firmach związanych z budownictwem. Dzięki ich pracy możliwe jest rozpoczęcie realizacji różnego rodzaju inwestycji budowlanych. Bez odpowiedniego planu i dokładnej analizy terenu nie możemy rozpocząć budowy. Geodeta zajmuje się również sporządzaniem różnego rodzaju map. Nieoceniona jest również rola geodety w sytuacji gdy potrzebujemy podzielić działkę lub grunty na mniejsze jednostki. Często też współpracuje z firmami górniczymi lub wydobywczymi – dokonując opisu przekroju złóż naturalnych i rzeźby terenu. Najbardziej doświadczeni geodeci mogą starać się o pozycję urzędniczą w jednostkach administracji państwowej. Przykładem jest Ministerstwo Infrastruktury, ale też Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

Zawód geodety jest zawodem zaufania publicznego, a co za tym idzie jest regulowany. By wykonywać go samodzielnie potrzebne jest zdobycie państwowych uprawnień. O takie dokumenty mogą starać się osoby z wykształceniem średnim lub wyższym, które nigdy nie były karane i posiadają zdolność do czynności prawnych. Ważne jest również posiadane doświadczenie – 6 lat dla pracowników z wykształceniem średnim lub 3 lata dla pracowników po szkole wyższej. Dzięki zdobytym uprawnieniom geodeta może pracować w takich obszarach jak:

 • Redakcja map
 • Teledetekcja i fotogrametria
 • Urządzanie terenów leśnych i rolnych
 • Podstawowe pomiary geodezyjne
 • Geodezyjna obsługa inwestycji
 • Podział gruntów – nieruchomości do celów prawnych
 • Geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne

W pracy geodety najważniejsze są narzędzia z których korzysta pracownik. To dzięki nim możliwe jest wykonanie pomiarów, czyli zdobycie informacji do przetworzenia w późniejszym terminie. Na rynku często pojawiają się nowe urządzenia ułatwiające pracę geodetów. Najczęściej używanym przyrządem w terenie jest tachimetr. To urządzenie jest powszechnie rozpoznawane i jednoznacznie kojarzy się z zawodem geodety. Czasem zdarza się, że jest mylony przez przechodniów z aparatem fotograficznym, jednak nie ma z nim wiele wspólnego. Ten przyrząd umożliwia precyzyjne pomiary odległości między punktami oraz określenie kątów między nimi. Równie popularnym urządzeniem jest niwelator, który pomaga precyzyjnie określić różnice w wysokości wybranych punktów w przestrzeni. Wielu geodetów uważa, że niwelator to obowiązkowe wyposażenie przy realizacji inwestycji drogowej lub budowlanej. Obecnie stosuje się niwelatory laserowe, gwarantujące precyzje pomiarów. Ważnym atutem jest również ich niewielki rozmiar. W pracy geodety ważne są również dalmierze i drogomierze. Dalmierze to stosunkowo proste, optyczne przyrządy pomiarowe służące do badania odległości między punktami. Drogomierze natomiast to narzędzia pomiarowe z kółkiem którego obroty wyznaczają przebytą odległość. Znacząco ułatwiają one wykonywanie pomiarów tam, gdzie wiązka dalmierza nie miałaby się od czego odbić – na przykład na drogach. Dodatkowymi narzędziami są wszelkiego rodzaju wykrywacze instalacji, poziomice, lasery płaszczowe czy farby geodezyjne.

Obecność geodety jest niezbędna na każdym etapie realizacji inwestycji. Jego praca zaczyna na długo przed rozpoczęciem prac budowlanych. Pierwszym zadaniem jest wykonanie mapy do celów projektowych, a za co za tym idzie wytyczenie obiektów znajdujących się na przestrzeni działki. Na mapach umieszczane są szczegóły sytuacyjne i wysokościowe. Spotkanie z inwestorem wiąże się ze spełnieniem jego oczekiwań dotyczących kompletowania dokumentów. Właśnie na tym etapie przyrządzana jest mapa którą architekt wykorzysta do zagospodarowania naszej działki. Gdy pozwolenie na budowę zostanie uzyskane przez inwestora, dochodzi do drugiego spotkania. Następnym krokiem jest wytyczenie obiektu na działce. Wszelkie szczegóły uzgadniane mają być z kierownikiem budowy, do niego również należy zgłaszać różnego rodzaju wątpliwości i odstępstwa od projektu. Zakończenie projektu wymaga przeprowadzenia geodezyjnej inwentaryzacji poznawczej w czasie której wykonuje się pomiary nowego budynku a następnie przygotowuje odpowiednią dokumentację. Dopiero wtedy możemy uzyskać zgodę na użytkowanie budynku. Geodeta uczestniczy w realizacji projektu od początku aż do końca, dlatego wybór odpowiedniego specjalisty to bardzo ważny element którego nie możemy pominąć planując budowę domu.

DOBRY GEODETA
W TWOIM MIEŚCIE

Firma świadczy profesjonalne usługi geodezyjne na terenie Stalowej Woli, Niska, Janowa Lubelskiego i innych miejscowości Polski południowo-wschodniej.

Skontaktuj się i poznaj szczegółową ofertę świadczonych usług geodezyjnych.

Napisz do nas
Sprawdź cennik

37-450 Stalowa Wola
ul. Siedlanowskiego 3/4b

+48 506 037 024

domprojekt.mw@gmail.com